Planleggingsdager

I rammeplanen for barnehagen side 37, står det at «Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes». Rammeplanen sier også at planlegging gir personalet grunnlag for å tenke langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen.

Alle barnehager i Melhus kommune – private og kommunale – har 5 planleggingsdager i året. Planleggingsdagene følger skoleruta.

 

Barnehageåret 2022-2023 er følgende dager satt av til planlegging:     
Fredag 16. september 2022
Onsdag 30. november 2022
Fredag 17. mars 2023
Fredag 19. mai 2023
Fredag 23. juni 2023 

Barnehagen er stengt på planleggingsdagene. 

Vårt hovedmål


MØTE ENKELT-BARNET