Planleggingsdager

I rammeplanen for barnehagen side 37, står det at «Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes». Rammeplanen sier også at planlegging gir personalet grunnlag for å tenke langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen.

Alle barnehager i Melhus kommune – private og kommunale – har 5 planleggingsdager i året. Planleggingsdagene følger skoleruta.

Barnehageåret 2020 – 2021 er følgende dager satt av til planlegging:
Fredag 14. august 2020
Mandag 23. november 2020
Onsdag 24. februar 2021
Torsdag 17. juni 2021
Fredag 18. juni 2021

Barnehagen er stengt på planleggingsdagene. 

Vårt hovedmål


MØTE ENKELT-BARNET