Planleggingsdager

I rammeplanen for barnehagen side 37, står det at «Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes». Rammeplanen sier også at planlegging gir personalet grunnlag for å tenke langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen.

Alle barnehager i Melhus kommune – private og kommunale – har 5 planleggingsdager i året. Planleggingsdagene følger skoleruta.

 

Barnehageåret 2021-2022 er følgende dager satt av til planlegging:     
Fredag 10. september 2021
Onsdag 1. desember 2021
Onsdag 23. februar 2022
Torsdag 23. juni 2022
Fredag 24. juni 2022 

Barnehagen er stengt på planleggingsdagene. 

Vårt hovedmål


MØTE ENKELT-BARNET