Montessoripedagogikk

Montessoripedagogikken bygger på Maria Montessori sine egne iakttagelser og den forskning som hun drev med hele sitt liv.
Den røde tråden i pedagogikken er det positive menneskesynet, arbeidsmåten og arbeidsmateriellet, den voksnes rolle og helhetssynet på mennesket, barnet og verden.

Barn er små mennesker som må sees og respekteres på lik linje med voksne. Barn har ulike interesser og behov ut i fra alder, modning og den de er. Vår oppgave som voksen blir å være tilstede for det enkelte barn. Barn trenger insirasjon, oppmuntring, veiledning og støtte på sin læringsvei. Hvert enkelt barn er unikt.

Vårt hovedmål


MØTE ENKELT-BARNET