Maria Montessori

Maria Montessori (1870-1952) var Italias første kvinnelige lege. Hun startet å jobbe med utviklingshemmede barn som hun oppdaget var understimulerte. Hun erfarte at barna kunne lære mye bare de fikk tilrettelagte aktiviteter. Gjennom sitt arbeid med disse barna ble hun stadig mer overbevisst om at deres problemer var vel så mye av pedagogisk art som av medisinsk art. Dette førte til at Maria Montessori startet å studere pedagogikk. Hun gikk sterkt inn for å opprette en pedagogisk vitenskap, noe som skulle lede henne til å oppdage barnets ibeboende muligheter og behov. Hun så at det lå store ressurser skjult i det spirende menneskesinnet som ville komme til syne om barnet ble tatt hånd om på en måte som var tilpasset barnets utviklingsnivå og behov. Senere hjerneforskning bekrefter i stadig større grad de fenomener Maria Montessori observerte og som hun la til grunn i sin pedagogikk.

Vårt hovedmål


MØTE ENKELT-BARNET