Faste aktiviteter

MUSIKKSTUND
Siste fredag i hver måned har vi felles musikkstund. Her legger vi vekt på fellesskap og sangglede.

HØSTFEST
I forbindelse med FN-dagen arrangerer barnehagen høstfest. Her «selger» vi hjemmelaget grønnsaksuppe, rundstykker og flotte ting barna har laget – alt til inntekt for fadderbarnet vårt. Han heter Kirubel og bor på et barnehjem i Ethiopia.

STORLAKS
Fra september til sommerferien har de eldste barna egen gruppe som vi kaller storlaks. Storlaksen samles ca to til tre ganger pr uke. Målet vårt er å skape en fellesskapsfølelse rundt det å være størst i barnehagen og skolestartere. Vi ønsker å forberede barna litt på skolehverdagen og samtidig gi dem nye opplevelser og erfaringer. Storlaksen har også samarbeid med kulturskolen i Melhus.

ADVENT
I desember er målet vårt å skape forventing, glede og ro. Foreldrerepresentantene arrangerer grøtfest på luciadagen – og storlaksene går luciatog. Vi har felles adventstunder hver mandag hvor vi tenner lys og synger julesanger. 

Andre aktiviteter er besteforeldrekaffe, karneval, foreldrekaffe, foreldremiddag, sommerfest, gammelbarnsfest, friidrettsdag, Elvebakkens vinterleker med mere…..

Vårt hovedmål


MØTE ENKELT-BARNET