Eierstyret 2020 – 2021

Eierstyret er barnehagens øverste organ. Medlemmene velges på årsmøtet, og sitter i minimum to år. Følgende sitter i eierstyret fram til nytt årsmøte i april 2021;
Leder, Håvard Holdbakk tlf 977 16 455
Nestleder, Christian Henriksen
Styremedlemmer, Arunee Hammer, Anette Øyås Norli, Ingunn Krogstad og Frank Robert Håpnes

Vårt hovedmål


MØTE ENKELT-BARNET