Barnehagen

Barnehagen vår åpnet oktober 2003. Vi er organisert som et samvirkeforetak, og alle foreldre er medlemmer. Øverste organ for barnehagen er årsmøtet, hvor alle foreldre har stemmerett. Videre et eierstyre hvor et utvalg av foreldrene er representert. I dette utvalget sitter også daglig leder for barnehagen.

Vi tilbyr plass til barn i alderen 10 mnd til 6 år. Totalt har vi 50 plasser, 14 forbeholdt barn under 3 år. Så langt det er mulig prøver vi å imøtekomme foreldrenes behov for delte plasser.

Åpningstider:
Mandag – fredag 06.45 – 17.00.
Barnehagen holder stengt onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften.
Barnehagen holder stengt siste hele uke i juli, ellers åpen hele sommeren.

Priser:
Vi følger maksprisen satt av departement, kr 3.315,- for 100% plass. I tillegg kommer kostpenger på kr 245,- pr. mnd for en 100 % plass.

Planleggingsdager og ferie:
Barnehagen har fem planleggingsdager pr.år. I hovedsak følger disse skolens planleggingsdager.
Alle barna skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret – hvorav 3 sammenhengende.

Vårt hovedmål


MØTE ENKELT-BARNET