Vår visjon og vårt mål

«Hjelp meg å gjøre det selv» – hvert barn trenger hjelp til å lære, men selve innlæringen må hver og en få gjøre på egen hånd.

 

 

Vi i Elvebakken montessoribarnehage har som mål å se enkeltbarnet, og det må vi gjøre til barnets beste.

For å best mulig møte barn på det psykiske plan er det viktig at det fysiske miljøet er lagt tilrette for barnet. Den voksne observerer, samtaler med barnet og utfra dette legger til rette for hva som er til det beste for barnet til enhver tid.

 

 

 

 

 

 

 

Vårt hovedmål


MØTE ENKELT-BARNET