Planleggingsdager

I rammeplenen for barnehagen side 37, står det at «Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes». Rammeplanen sier også at planlegging gir personalet grunnlag for å tenke langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen.

Alle barnehager i Melhus kommune – private og kommunale – har 5 planleggingsdager i året. Planleggingsdagene følger skoleruta.

Barnehageåret 2018-2019 er følgende dager satt av til planlegging:
Fredag 17. august 2018
Torsdag 29. november 2018
Fredag 30. november 2018
Onsdag 20. februar 2019
Fredag 21. juni 2019

 

Barnehagen er stengt på planleggingsdagene.

Barnehageåret 2019 – 2020 er følgende dager satt av til planlegging:
Onsdag 14. augsut 2019
Fredag 29. november 2019
Onsdag 19. februar 2020
Torsdag 18. juni 2020
Fredag 19. juni 2020

Vårt hovedmål


MØTE ENKELT-BARNET