Pedagogikk

Vi vet at barn uttrykker seg forskjellig, og det er vår oppgave som voksne å se, observere og være tilstede slik at vi klarer å ta tak i barns uttrykksmåter. Det være seg kroppsspråk, mimikk, følelsesuttrykk og verbale uttrykk. For å imøtekomme dette må vi i hverdagen vår ha tid og rom til å lytte, være sammen med og samtale med barna. Dette gjør vi blant annet ved å ta barna med på praktiske gjøremål, samtidig være nær dem og gi barna bekreftelse på at de blir sett som den de er.

Vårt hovedmål


MØTE ENKELT-BARNET