Eierstyret 2019 – 2020

Eierstyret er barnehagens øverste organ. Medlemmene velges på årsmøtet, og sitter i minimum to år. Følgende sitter i eierstyret fram til nytt årsmøte i april 2020;
Leder, Håvard Holdbakk tlf 977 16 455
Nestleder, Christian Henriksen
Styremedlemmer, Arunee Hammer, Anniken Løkkeberg Trøan, Anette Øyås Norli og Erik Holm

Vårt hovedmål


MØTE ENKELT-BARNET