Eierstyret 2021 – 2022

Eierstyret er barnehagens øverste organ. Medlemmene velges på årsmøtet, og sitter i minimum to år. Følgende sitter i eierstyret fram til nytt årsmøte i april 2022;
Leder, Anette Øyås Norli tlf 938 24 007
Nestleder, Christian Henriksen
Styremedlemmer, Ingunn Krogstad, Frank Robert Håpnes, Marianne Nøstberg og Mats Berg

Vårt hovedmål


MØTE ENKELT-BARNET